Jestes w: Home > BADAJ SIĘ! > CYTOLOGIA RATUJE ŻYCIE!

CYTOLOGIA RATUJE ŻYCIE!

Rak szyjki macicy jest drugim, po raku piersi, nowotworem dotykają­cym kobiety w Polsce. Wykryty we wczesnym stadium może być wyle­czony, a mimo to tylko 30% Polek wykonuje badanie cytologiczne. Przera­żające jest, że co trzecia Polka nie przeprowadziła go nigdy w życiu.

Czym jest cytologia?

Cytologia jest nieinwazyjnym (i niebolesnym) badaniem, mającym na celu wczesne wykrycie zmian nowotworowych, jeszcze w początkowym stadium zaawansowania choroby. Dzięki temu można wykryć nawet mi­nimalne zmiany na szyjce macicy, które mogą zostać wyleczone bez ko­nieczności przeprowadzania rozległej operacji brzusznej. Ryzyko rozwoju raka wiąże się m. in. z infekcją wirusem HPV, wczesnym rozpoczęciem współżycia seksualnego, dużą liczbą partnerów seksualnych, dużą liczbą porodów, paleniem papierosów, przyjmowaniem doustnych środków an­tykoncepcyjnych, a nawet z niedoborem witamin A i C.

Cytologia nowej generacji

Obecnie najnowszą metodą badania jest cytologia jednowarstwowa, która w porównaniu z tradycyjną jest bardziej precyzyjna oraz minimalizuje licz­bę nieprawidłowych lub nieczytelnych wyników. Można ją wykonać w każ­dym gabinecie ginekologicznym lub we własnym domu. Testy są dostępne w aptekach, bądź w Internecie. Pobrany materiał wysyła się pocztą, a po kilku dniach otrzymuje się wynik z interpretacją.

Kiedy i jak często?

Na pierwszą cytologię kobieta powinna wybrać się po 25. roku życia. Wyjąt­kiem są panie, które wcześnie rozpoczęły współżycie płciowe, bądź są nosiciel­kami wirusa HPV.

Badanie należy wykonywać raz na 3 lata, jeżeli wynik z ostatniej cytologii był prawidłowy. Gdyby jednak był nieprawidłowy, bądź kobieta należy do grupy ryzyka, badanie trzeba powtarzać co roku, bądź częściej, jeżeli tak zaleci lekarz, Najlepiej zbadać się w połowie cyklu, 3-4 dni po miesiączce i nie później niż  4-5 dni przed kolejną miesiączką.

Z reguły cytologię wykonuje się raz na 3 lata.

 

Jak przygotować się do badania?

Na kilka dni przed badaniem nie powinno się stosować żadnych środków dopochwowych, również tych zapobiegających ciąży, ani przeprowadzać żad­nych zabiegów leczniczych w okolicach intymnych np. irygacji. Wcześniej należy również skonsultować się z lekarzem-ginekologiem. Przed samym badaniem trzeba dokładnie podmyć zewnętrzne części narządów płynem do higieny intymnej. Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować otrzymanie błędnego wyniku badania, a co za tym idzie – wywołać niepotrzebny stres lub konieczność powtórzenia cytologii.

Zrezygnuj ze współżycia dobę przed badaniem.

 

Przebieg badania

Podczas badania ginekolog w pierwszej kolejności wprowadza do pochwy odpowiedniej wielkości wziernik, aby przyjrzeć się narządom wewnętrz­nym, a następnie specjalną szczoteczką pobiera wymaz z dwóch miejsc: kanału szyjki macicy i tarczy części pochwowej. Badanie jest zupełnie bez­bolesne.

Interpretacja wyniku i co dalej?

Wynik dostaje się zazwyczaj po 3-4 dniach. Można go otrzymać w dwóch wersjach: opisowej wg klasyfikacji Bethesda, rekomendowanej przez Pol­skie Towarzystwo Ginekologiczne lub pięciostopniowej skali wg klasyfika­cji Papanicolau. Wynik informuje o istnieniu komórek nieprawidłowych, z których m.in. może powstać nowotwór. Na jego podstawie można okre­ślić również prawidłowość cyklu płciowego, występowanie owulacji, dzia­łanie hormonów w czasie ciąży, skuteczność leczenia hormonalnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.